top of page

Odbornosti a systém školení

Naše dlouholeté zkušenosti předáváme v našich kurzech, které jsou určeny profesionálům s různou úrovní zkušeností s ošetřováním zarostlých nehtů. Pořízení sady PODOEXPERT není podmíněno absolvováním kurzů, nicméně vzhledem k nárokům, které Metoda Arkady klade na poskytovatele, doporučujeme zájemcům vybraný praktický kurz absolvovat. Absolventi kurzů k Metodě Arkady budou zařazeni do národní databáze poskytovatelů tohoto typu ošetření.

 

Absolvent instruktáže

 

 

 

Absolvent kurzu:

 

  • Metoda Arkady | Absolvent instruktáže

 

 

 

Instruktážní kurz

Metoda Arkady | Absolvent instruktáže

Jednodenní kurz pro  6 účastníků.

 

Kurz, jehož cílem je základní seznámení zájemců s Metodou Arkady a s jejím praktickým prováděním. Účastníci si  mohou ověřit svou zručnost a vyhodnotit, zda disponují  předpoklady pro  úspěšné provádění této metody ošetřování zarůstajících nehtů.

 

Program: 1 hodina teorie, 1 hodina sledování výkonu provedeného instruktorem, 8 hodin samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora – každý účastník provede 1 samostatný výkon.

 

Po ukončení kurzu obdrží účastník registrovaný certifikát o absolvování instruktáže, který jej opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných poskytovatelů tohoto typu ošetření.

     

 

Specialista 1. stupně

 

 

 

Absolvent kurzu:

 

  • Metoda Arkady | Absolvent instruktáže

  • Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

 

 

 

Kurz

Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

Dvoudenní školící kurz pro 4 účastníky.

 

Kurz, jehož cílem je podrobné  seznámení s Metodou Arkady a nácvik praktického provádění základních typů ošetření.  Kurz je určen vážným zájemcům o ošetřování zarůstajících nehtů Metodou Arkady.

 

 

Program:  1 hodina teorie, 3 hodiny sledování výkonů provedených instruktorem, 12 hodin samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora – každý účastník provede 2 samostatné výkony.

 

Po ukončení kurzu obdrží absolvent registrovaný certifikát Specialista 1. stupně, který jej opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných poskytovatelů tohoto typu ošetření.

     

 

Specialista 2. stupně

 

 

 

Absolvent kurzu:

 

  • Metoda Arkady | Absolvent instruktáže

  • Metoda Arkady | Specialista 1. stupně

  • Metoda Arkady | Specialista 2. stupně

Kurz

Metoda Arkady | Specialista 2. stupně

Dvoudenní školící kurz pro 1 účastníka.

 

Kurz je určen absolventům kurzu Specialista 1. stupně. Je zaměřen na praktický nácvik provádění komplikovanějších typů ošetření Metodou Arkady,  s cílem prohloubení znalostí a dovedností k ošetřováním zarůstajících nehtů touto metodou.

 

Program:  16 hodin samostatného provádění výkonů pod vedením instruktora. Účastník provede 8 samostatných výkonů.

 

 

 

Po ukončení kurzu obdrží účastník registrovaný certifikát Specialista 2. stupně, který jej opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných poskytovatelů tohoto typu ošetření.

bottom of page