top of page

Odbornosti a systém školení

Naše dlouholeté zkušenosti předáváme v našich kurzech, které jsou určeny profesionálům s různou úrovní zkušeností s ošetřováním zarůstajících nehtů.

 

Kurzy přináší znalost a praktickou dovednost nápravy zarůstajících nehtů Metodou Arkady založené na práci s patentovaným nástrojem Kostka Arkady a metodou Arkady Brace M postavené na tvorbě a aplikaci univerzálních špon.

Kurzy obou metod jsou třístupňové a v rámci každé metody na sebe navazující. První stupně jsou organizované jako skupinové kurzy, druhé stupně jako volitelně skupinové nebo individuální, třetí stupeň pouze jako individuální.  

Absolventi kurzu obdrží certifikát a budou zařazeni do národní databáze poskytovatelů ošetření metodami Arkady daných stupňů. 

 

Specialista 1. stupně

 

 

 

Absolvent kurzu:

Metoda Arkady 

1. stupeň

Jednodenní skupinový kurz 

 

Kurz je určen pro  3 účastníky.

 

Kurz, jehož cílem je základní seznámení s Metodou Arkady a s jejím praktickým prováděním za použití Kostky Arkady a speciální kosmetiky Arkady. Účastníci si  mohou ověřit svou zručnost a vyhodnotit, zda disponují  předpoklady pro  úspěšné provádění této metody ošetřování zarůstajících nehtů.

 

Program: teorie metody, sledování výkonu provedeného instruktorem, samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora – každý účastník provede 1 samostatný výkon.

 

Po ukončení kurzu obdrží účastník  certifikát o absolvování, který jej opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných poskytovatelů tohoto typu ošetření.

     

 

Specialista 2. stupně

 

 

 

Absolvent kurzu:

Metoda Arkady

2. stupeň

Navazující dvoudenní skupinový nebo individuální kurz

 

Skupinový je určen pro 3 účastníky.

 

Kurz, jehož cílem je rozšíření teoretických znalostí a upevnění praktických dovedností při nápravě zarůstajících nehtů Metodou Arkady. Důraz je kladen na osvojení si vhodného postupu ošetření v případě zánětů

 

Program:  teorie metody, sledování výkonů provedených instruktorem, samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora.

 

Po ukončení kurzu obdrží absolvent certifikát o absolvování, který jej opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných poskytovatelů daného stupně.

Nutnou podmínkou předcházející přihlášení na tento vyšší stupeň je úspěšné absolvování kurzu Metoda Arkady 1. stupeň a následné předložení fotodokumentace 20 samostatných ošetření pomocí Kostky Arkady, která je kladně posouzena instruktorem Metody Arkady pro ČR. Na fotografiích musí být vidět: stav nehtu před a po ošetření s aktuálním datem.

     

 

Specialista 3. stupně

 

 

 

Absolvent kurzu:

Metoda Arkady

3. stupeň

Navazující dvoudenní individuální kurz 

 

Kurz je pozvánkou do světa kombinovaných technik ošetření zarůstajích nehtů pomocí Kostky Arkady a univerzálních špon Arkady Brace M

 

Program:  teoretický základ k Metodě Arkady a Arkady Brace M, sledování výkonu provedených instruktorem, samostatný výkon ošetření pod vedením instruktora. 

 

Po ukončení kurzu obdrží absolvent certifikát o absolvování, který jej opravňuje k provádění výkonů Metodou Arkady a k zařazení do národní databáze certifikovaných poskytovatelů daného stupně.

Nutnou podmínkou předcházející přihlášení na tento vyšší stupeň je úspěšné absolvování kurzu Metoda Arkady 2. stupeň a následné předložení fotodokumentace dalších 30 samostatných ošetření pomocí Kostky Arkady, která je kladně posouzena instruktorem Metody Arkady pro ČR. Na fotografiích musí být vidět: stav nehtu před a po ošetření s aktuálním datem.

bottom of page