top of page

Arkady

Metoda Arkady je jedinečná patentovaná metoda ošetření zarůstajících nehtů, jejímž autorem je pan Adrian Arkada.  Jedná se o velice inovativní, šetrné neinvazivní ošetření, díky němuž se tento  problém nohou ve většině případů již nevrací. Ošetření je doplněno o speciálně vyvinutou kosmetiku Arkada, která podporuje odstranění potíží  a další zdravý růst nehtů. Ošetření je prováděno s pomocí speciálního nástroje Kostka Arkady. 

 

Jak se stát poskytovatelem ošetření Metodou Arkady?

Zájemci z řad odborníků (pedikérky, podiatři, podologové atd.) se  mohou přihlásit na kurz Metoda Arkady 1.stupeň a pro provádění výkonů ve své praxi zakoupit Kostku Arkady.  Pokud má absolvent 1. stupně zájem o získání dalších znalostí a dovedností při práci metodou Arkady, může se po předložení 20 vlastních fotograficky zdokumentovaných výkonů přihlásit na kurz Metoda Arkady 2. stupeň a po doložení dalších 30 nových výkonů pak na kurz 3. stupně. Po absolvování vybraných kurzů jsou absolventi uvedeni v národní databázi odborných pracovišť, provádějících ošetření zarůstajících nehtů Metodu Arkady. 

 

KURZY jsou zaměřeny na teoretické znalosti a především pak na nácvik praktických dovedností při práci s Kostkou Arkady. Jednodenní kurz 1. stupně  probíhá za účasti max. 3 účastníků. Kurzy 2. stupně volitelně ve skupině nebo na individuální bázi. Kurzy 3. stupně individuálně v termínech dle domluvy.  

bottom of page