top of page

Ošetření zarostlých nehtů

Metodou Arkady

Instruktážní kurz

Kurz, jehož cílem je základní seznámení zájemců s Metodou Arkady a s jejím praktickým prováděním.

 

Součástí kurzu je praktická ukázka a samostatné provádění méně náročného ošetření klientů pod vedením instruktora. Účastníci si  mohou ověřit svou zručnost a vyhodnotit, zda disponují předpoklady pro  úspěšné provádění této metody ošetřování zarůstajících nehtů.

 

V rámci kurzu proběhne seznámí se s patentovaným nástrojem Kostka Arkady, s jehož pomocí se ošetřování provádí, a  bude také s kosmetikou Arkady - důležitým doplňkem ošetření. 
 

Po ukončení kurzu pak získá certifikát, který jej opravňuje k provádění základního ošetření Metodou Arkady. Zároveň bude zařazen do národní databáze absolventů instruktáže.

 

Pro prohloubení znalostí a dovedností v této metodě se může absolvent instruktážního kurzu přihlásit na kurz Metoda Arkady I. stupeň.
 

Kurz je jednodenní a je organizován max. pro 3 účastníky.

                    

                   Kurz je certifikovaný Českou podiatrickou společností.

1 (19).JPG

> Přehled <

Termín:

Pátek 3. března 2023

 

Cena:

 

7 200,-  Kč (vč. DPH)

Místo konání:

 

Podiatrické centrum Medicia 

Daliborova 421/15

Ostrava-Mariánské Hory

 

Trvání:

 

1 den 

Školitelé:

MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.

chirurg, podiatr, instruktor Metody Arkady a UniBrace System

   

> Program <

8.30 – 9.00

Registrace

 

9.00 – 10.00 

Teoretická část a diskuse k Metodě Arkada.

 

10.00 – 11.00

Výkon provedený instruktorem.

11.00 – 12.30

Výkon provedený účastníkem.

12.30 – 14.00

Výkon provedený účastníkem.

14.00 – 14.30

Oběd

14.30 – 16.00

Výkon provedený účastníkem.

16.00 - 18.00

Závěrečný workshop a předání certifikátů.

> Organizace <

V ceně školení je zahrnuto:

 

Výuka, výukové materiály, občerstvení, oběd, spotřební materiál a certifikát.

 

V ceně školení není zahrnuto:

 

Ubytování – nejbližší možnosti ubytování Penzion D.M.Z./www.dmz-penzion.cz  a Harmony Club Hotel/www.harmonyclub.cz.

 

Maximální počet účastníků: 3

Vezměte s sebou:

 

Doporučujeme přinést s sebou pracovní oděv a obuv.

 

Certifikát o absolvování kurzu:

 

Na závěr školení obdrží účastníci certifikát  opravňující k provádění výkonů Metodou Arkady na daném základním stupni

Kurz je certifikovaný Českou podiatrickou společností a jeho absolventy opravňuje k zápočtu 11 bodů do systému celoživotního vzdělávání ČPS.

Přihlašování  a storna přihlášek se řídí platnými obchodními podmínkami.

 

bottom of page