Ošetření zarostlých nehtů

Metodou Arkady

Instruktážní kurz

Kurz, jehož cílem je základní seznámení zájemců s Metodou Arkady a s jejím praktickým prováděním. Účastníci si  mohou ověřit svou zručnost a vyhodnotit, zda disponují  předpoklady pro  úspěšné provádění této metody ošetřování zarůstajících nehtů. Účastníci se seznámí s patentovaným nástrojem Kostka Arkady, s jehož pomocí se ošetření zarostlých nehtů provádí.
 

Součástí školení je také praktická ukázka a samostatné provádění méně náročného ošetření klientů pod vedením instruktora. Během školení bude představen také důležitý doplněk ošetření - kosmetika Arkady.
 

V rámci kurzu získá účastník dostatečnou zručnost pro provádění základního ošetření zarostlých nehtů Metodou Akrady. Po ukončení kurzu pak získá certifikát, který jej opravňuje k provádění ošetření Metodou Arkady. Zároveň bude zařazen do národní databáze absolventů instruktáže.
 

Kurz je jednodenní a je organizován max. pro 4 účastníků.
 

Pro prohloubení znalostí a dovedností v této metodě se může absolvent instruktážního kurzu přihlásit na kurz Metoda Arkady I. stupeň.

                         Kurz je certifikovaný Českou podiatrickou společností. 

> Přehled <

Termín:

Pátek, 13. 5. 2022

 

Cena:

 

5 900,-  Kč (vč. DPH)

Místo konání:

 

Podiatrické centrum Medicia 

Daliborova 421/15

Ostrava-Mariánské Hory

Počet provedených výkonů:

 

5 - první provede instruktor, další 4 provedou už sami účastníci. Každý účastník provede jeden výkon a další bude sledovat a učit se od svých kolegů.

 

Trvání:

 

11 vyučovacích hodin

Školitelé:

MUDr. Jaroslav Lux, Ph.D.

chirurg, lékař podiatr, instruktor Metody Arkady

   

> Program <

8.30 – 9.00

Registrace

 

9.00 – 10.00 

Teoretická část a diskuse k Metodě Arkada.

 

10.00 – 11.00

Výkon provedený instruktorem.

11.00 – 12.30

Výkon provedený účastníkem.

12.30 – 14.00

Výkon provedený účastníkem.

14.00 – 14.30

Oběd

14.30 – 16.00

Výkon provedený účastníkem.

16.00 - 17.30

Výkon provedený účastníkem.

17.30 - 18.00

Závěrečný workshop a předání certifikátů.

> Organizace <

V ceně školení je zahrnuto:

 

Výuka, výukové materiály, občerstvení, oběd, spotřební materiál a certifikát.

 

V ceně školení není zahrnuto:

 

Ubytování – nejbližší možnosti ubytování Penzion D.M.Z./www.dmz-penzion.cz  a Harmony Club Hotel/www.harmonyclub.cz.

 

Maximální počet účastníků: 4

Vezměte s sebou:

 

Doporučujeme přinést s sebou pracovní oděv a obuv.

 

Certifikát o absolvování kurzu:

 

Na závěr školení obdrží účastníci certifikát  opravňující k provádění výkonů Metodou Arkady. 

Přihlašování  a storna přihlášek se řídí platnými obchodními podmínkami.