Ošetření zarůstajících nehtů Metodou Arkady

Specialista 1. stupně

Kurz, jehož cílem je podrobné  seznámení s Metodou Arkady a nácvik praktického provádění základních i náročnějších typů ošetření.  Kurz je určen vážným zájemcům o ošetřování zarůstajících nehtů Metodou Arkady.  

 

Školení je zaměřeno především na praktické ukázky ošetření klientů
a samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora. Důraz je kladen na komplikovanější výkony a účastník provede 2 samostatná ošetření klientů. Součástí školení je také práce se specializovanou kosmetikou Arkady.  

 

V rámci kurzu získá účastník větší zručnost a sebedůvěru a bude moct provádět i složitější výkony. Po ukončení kurzu získá certifikát, který jej opravňuje k provádění ošetření Metodou Arkady. Zároveň bude zařazen do národní databáze Specialistů 1. stupně.

 

Kurz je dvoudenní a je organizován max. pro 4 účastníky. 

 

Pro absolvování tohoto kurzu není podmínkou předchozí absolvování Instruktážního kurzu.

Pro získání dalších znalostí a dovedností v této metodě k provádění ještě náročnějších výkonů se může absolvent kurzu Specialista I. stupně přihlásit na kurz Specialista II. stupně. Tento kurz je jednodenní a je organizován pro 1 účastníka (plánuje se po individuální domluvě).

                          Kurz je certifikovaný Českou podiatrickou společností. 

> Přehled <

Termín:

Pátek - sobota, 10. - 11. 6. 2022

Cena:

16 000,-  Kč (vč. DPH)  

 

Místo konání:

Podiatrické centrum Medicia 

Daliborova 421/15

Ostrava-Mariánské Hory

Trvání:

22 hodin (ve 2 dnech)

Školitelé:

MUDr. Jaroslav Lux PhD.

chirurg, lékař podiatr, instruktor Metody Arkady, instruktor UniBrace System     

 

> Program <

1. den

8.30 – 9.00

Registrace (pouze první den)

9.00 – 12.30

Teoretická část - představení metody a nástrojů, ukázka práce provedená instruktorem, dotazy a diskuse.

12.30 – 13.00

Oběd

13.00 – 18.00

Samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora.

2. den

9.00 – 12.30

Samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora.

12.30 – 13.00

Oběd

 

13.00 – 17.00

Samostatné provádění výkonů pod vedením instruktora.

17.00 – 18.00

Závěrečné hodnocení a předání certifikátů.

> Organizace <

V ceně školení je zahrnuto:

 

Výuka, výukové materiály, materiál na práci v průběhu kurzu, obědy, drobné občerstvení

a certifikát. 

 

V ceně školení není zahrnuto:

 

Ubytování – nejbližší možnosti ubytování Penzion D.M.Z./www.dmz-penzion.cz a Harmony Club Hotel/www.harmonyclub.cz.

 

Maximální počet účastníků: 4

 

Vezměte s sebou:

 

Doporučujeme přinést s sebou pracovní oděv a obuv.

 

Certifikát o absolvování kurzu:

 

Na závěr školení obdrží účastníci certifikát opravňující k provádění výkonů Metodou Arkady s titulem "Specialista 1. stupně" a k nákupu spotřebního materiálu pro vlastní praxi za velkoobchodní ceny. 

 

Přihlašování  a storna přihlášek se řídí platnými obchodními podmínkami.